Demolänk 

Detta är en demosida för hur det kan fungera när ni länkar till externt material så som era produktsidor eller annan viktig information. SalesByte är byggt för att ge information till en köpare i olika lager. Helt enkelt för att inte överinformera. Det här är sistal lagret där man går vidare till sidor utanför vår tekniska plattform.