DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG

SKAPA

Skapa och skicka en kundplattform med ett eller flera offertalternativ.

VAD HAR KUNDEN GJORT?

Med vår kundspårning kan ni se i detalj vad kunden har gjort med plattformen. Vilka dokument har hen tittat på samt vilka moduler hen har tagit del av.

REVIDERA ETT BEFINTLIGT KUNDKORT

Det är mycket enkelt att revidera tex en offert och skicka ut notis till kunden. Ändringen sker i realtid för kunden så att hen har rätt dokument att ta del av.

EXPORTERA SIGNATUR

Signaturen ligger kvar i plattformen, men du kan enkelt exportera ut den till PDF, samt skriva ut.

PAUSA SÄLJSTÖD

Om du inte vill att kunden skall få några uppföljningsmeddelanden kan ni enkelt stoppa flödet, samtidigt som kunden fortfarande har tillgång till plattformen och dess innehåll 24/7.