Inom B2C-sälj bör ni tänka KONVERTERINSPUNKTER. Inte bara ökad leadanskaffning via tex annonsering.

Att sälja B2C innebär ett flertal konverteringspunkter under kundresan. Tillfällen som ni kan ta kunden vidare, eller förlora den. Här finns det finns en enorm kraft i ränta på ränta-effekten! Som exempel innebär 15% förbättring av tre konverteringspunkter en ökad avslutsfrekvens på 52% från start till mål.

Vad skulle det innebär för er verksamhet?

Exempel på några vanliga konverteringspunkter som kan optimeras utan att ni behöver byta affärssystem.
 
Leadanskaffning ➡️  Kontakt med kund
Kontakt med kund ➡️  Möte
Möte ➡️  Erbjudande
Erbjudande ➡️  Offert
Offert ➡️  Aktiv dialog
Dialog ➡️  Affär/E-signatur