Våra kunder ser att snittkvittot vid vad vi kallar för supporterad försäljning är högre än kvittot från deras rena e-handel. Vad innebär då detta? Det finns pengar i er kunddialog! De bolag som är nåbara för sina kunder via telefon, email, chatt mm har inte bara en bättre möjlighet att faktiskt sälja, utan kan även se värdet av varje enskild affär öka.