Prismodell för Salesbyte TAilwave

Vi har en plan FÖR ER

Fyll i formuläret för betalmodell utan licens, baserad på faktisk försäljning.

Önskar ni en fast kostnad? Välj licens längre ner.

Fri support och uppstartshjälp ingår. Hosting med automatisk backup och uppdateringar ingår. Ni debiteras för den storleks tier som ni ingår i under avtalsperioden. Överstiger ni er tier debiteras ni styckvis per extra kund enligt tabell. Överstigande användning debiteras månadsvis i efterskott. SMS debiteras med 0.19kr påslag på operatörens avgift. Våra användarvillkor appliceras!