Prismodell för Salesbyte TAilwave

Vi har en plan FÖR ER

Ni debiteras för den storleks tier som ni ingår i under avtalsperioden. Överstiger ni er tier debiteras ni styckvis per extra kund enligt tabell. Överstigande användning debiteras månadsvis i efterskott. SMS debiteras med 0.19kr påslag på operatörens avgift. Våra användarvillkor appliceras!